Spoed

Bij zeer dringende spoedgevallen kunt u, ook wanneer de praktijk gesloten is, altijd contact opnemen met het algemenetelefoonnummer van de praktijk: 0181-613430.

Buiten de openingstijden wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen naar de dienstdoende tandarts. Houd pen en papier bij de hand voor het noteren van gegevens.

Verdere informatie over de spoedgevallendienst vindt u ook op:
www.tandartsennissewaard.nl

Waarneming tijdens vakantie

Tijdens vakanties kunt u voor spoedgevallen, pijnklachten en uitgevallen vullingen terecht bij diverse waarnemende collega´s. Op het antwoordapparaat op het algemene telefoonnummer staat welke collega´s voor welke periode waarnemen.