Welkom bij Tandartspraktijk N.Theodosiadis

Geachte patiënt,

In het belang van een veilige zorgverlening leest u  onderstaande informatie goed door in het geval dat u een afspraak heeft of wilt maken .

De praktijk is weer geopend voor reguliere behandelingen.

Het beleid dat we in onze praktijk volgen t.b.v. het coronavirus is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak tijdig  te annuleren.

 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u nu corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie? 
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Hiervoor staan meerdere dispensers in de praktijk.

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

De werktijden binnen onze tandartspraktijk zijn verruimd, zodat we meer ruimte tussen de afspraken kunnen houden. Dit om de patiënten zoveel mogelijk te verspreiden over de dag.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken houden we met elkaar de 1,5 meter afstand aan, die door de RIVM wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen, maar ook zeker niet te laat.
 • Kom bij een gezinsafspraak (bij 4 gezinsleden of meer) indien mogelijk niet allemaal tegelijk binnen in de praktijk.
 • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 begeleider of ouder meekomen.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met waterstofperioxide 1%.
 • Verlaat na de behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Wij danken u voor uw begrip.

Team Tandartspraktijk N. Theodosiadis

 

Voor spoedgevallen kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. Tel.nr. 0181-613430

Onze website biedt u informatie over onze tandartspraktijk, openingstijden, bereikbaarheid, behandelingen, preventie, kwaliteit, tarieven en uw mondgezondheid.

Ons adres, openingstijden en informatie over de bereikbaarheid vindt u onder contact.

In geval van spoed vindt u ook op een speciale pagina informatie.

Patiënt worden
De mogelijkheden om patiënt te worden bij onze praktijk zijn beperkt. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze praktijk. Tel.nr. 0181-613430

 

 

 Kwaliteitsregister Tandartsen

 

Uw tandarts staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)